Kan jeg få fiberbredbånd?

Kan jeg få fiber fra Signal?

Fyll ut adresse og postnummer i skjemaet under og få svar på om du kan få fiber fra Signal. 

 

Meld interesse for å få fiber til ditt nabolag

Kan du ikke få fiber akkurat nå? Vi bygger kontinuerlig ut fibernettet vårt. Utbyggingen blir gjort i geografiske soner og styres av interessen i hvert enkelt nabolag. Når vi bygger fiber i boligområder er vi avhengige av en viss oppslutning for at dette skal være gjennomførbart.

Ønsker du å få fiber dit du bor kan du legge inn din adresse og postnummer under og melde interesse. 

Jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge ut fiberbredbånd til ditt hjem. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 75 43 05 00.