Kan jeg få fiberbredbånd?

Kan jeg få fiberbredbånd?

Vi i Signal har en visjon som sier "Signal - til alle overalt". Vår visjon sier noe om hva vi ønsker å oppnå, men det er utfordrende å bygge infrastruktur i et majestetisk landskap av høye fjell, dype daler, vær og vind. Store avstander og lav befolkningstetthet i nord gjør det tidkrevende og kostbart. På grunn av dette kan vi ikke levere "til alle - overalt" - enda.

Vi bygger kontinuerlig ut fibernettet vårt, og opplever stor pågang i områdene våre. Utbyggingen blir gjort i geografiske soner og styres av interessen i hvert enkelt nabolag. Når vi bygger fiber i boligområder er vi avhengige av en viss oppslutning for at dette skal være gjennomførbart.

Ønsker du fiber der du bor - sjekk om du kan få nederst på siden, eller meld interesse på "kontakt oss". Husk jo flere som melder interesse i ditt område - jo større er sannsynligheten for at vi kan levere fiber til der du bor.