Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

 

Signal utførte før jul en større omlegging i nettet på Straumen. Deler av arbeidet ble dog utsatt til nyåret og vil bli utført 9 Januar. Da vil hele Straumen bli berørt. Det vil bli varslet før arbeidet starter