Ledelse

Styret i Signal Bredbånd AS:

Styrets leder: Anne Berit Rørlien

Nestformann: Ingeborg Ådnanes

Styremedlem: Atle Soma

Styremedlem: Lars Erik Utsi Gullerud

Styremedlem: Stian Ekholt Berg

Observatør: Trude Frantzen

Ledergruppen i Signal Bredbånd AS: