Ledelse

Styret i Signal Bredbånd AS:

Styrets leder: Toril Nag

Nestleder: Ørjan Aukland

Styremedlemmer:

Lars Erik Utsi Gullerud

Ove Jolbo

Jørgen Dalheim Olsen

Stian Ekholt Berg

Odd Emil Ingebrigtsen

Varamedlemmer:

Dan Erling Storjord

Jørn Håvard Olsen

 

Ledergruppen i Signal Bredbånd AS: