Ledelse

Styret i Signal Bredbånd AS:

Styrets leder: Jan Troøyen

Nestformann: Ingeborg Ådnanes

Styremedlem: Ane Marte Økland Hausken

Styremedlem: Atle Soma

Styremedlem: Lars Erik Utsi Gullerud

Observatør: Trude Frantzen

Ledergruppen i Signal Bredbånd AS: