Ledelse

Styret i Signal Bredbånd AS:

Styrets leder: Anne Berit Rørlien

Nestleder: Ørjan Aukland

Styremedlemmer:

Lars Erik Utsi Gullerud

Atle Soma

Trude Fornes Frantzen

Stian Ekholt Berg

 

Ledergruppen i Signal Bredbånd AS: