Samfunnsansvar

Samfunnsansvar 

Signal sponser idrett, kultur og samfunn i Nord-Norge. Vi strekker oss langt for å levere fiber til store og små lag samt foreninger som gjør ett formidabelt arbeid med barn, idrett og lokalt kulturliv. 

Vi vil synliggjøre vår lokale tilstedeværelse og nærhet til våre kunder ved å vise samfunnsengasjement og samfunnsansvar - Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Vi vet at det er mange store og små lag og foreninger som gjør ett formidabelt arbeid med barn, idrett og lokalt kulturliv. Uten disse lokale aktørene og de ildsjelene som står bak ville mange lokalsamfunn vært lite attraktive som bosted.

Vi bidrar primært som sponsor for lag og foreninger som baserer sin drift på frivillighet. Herunder de lag og foreninger som selv viser, eller har samfunnsansvar nedfelt som en grunnstein i alle sine aktiviteter.

Vi ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og dekker vårt geografiske nedslagsfelt. Vi søker bredde i våre sponsorater, med ulike idrettsgrener, organisasjoner og kulturliv. Det er en overordnet forutsetning at Signal sine sponsoraktiviteter gjennomføres i tråd med selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

 

I hovedsak går vår støtte til:

  • Lag og foreninger, med fokus på barneidrett
  • Store og små LAN
  • Større kulturarrangementer i Nord-Norge 

Signal sponser ikke:

  • Klubber, foreninger og arrangementer utenfor Nord-Norge
  • Enkeltpersoner eller private formål
  • Politiske eller religiøse formål
  • Reisevirksomhet

 

Søknad om sponsormidler 2019 - søknadsfrist 10. oktober 2018

Søknader om sponsormidler behandles i etterkant av søknadsfrist 10.oktober. Vi har dessverre ikke mulighet for å behandle sponsor-søknader fortløpende.

For spørsmål og/eller søknad; send mail til sponsing@signal.no

NB! Sponsormidler for 2018 er fordelt. 

 

Søknad om støtte til LAN

Vi bidrar med høye hastigheter til små og store LAN som arrangeres der hvor vi har fiberbredbånd. Den aktuelle dagen skrur vi opp farten på linjene slik at dere kan få den aller beste online-opplevelsen. 

For spørsmål, send mail til sponsing@signal.no

Søk om støtte til LAN

 

Søknad om støtte til kulturarrangement i Nord-Norge 

For spørsmål og/eller søknad om fiberbredbånd til kulturarrangement i Nord-Norge, send mail til sponsing@signal.no