Samfunnsansvar

Samfunnsansvar 

Signal sponser idrett, kultur og samfunn i Nord-Norge. Vi strekker oss langt for å levere fiber til store og små lag samt foreninger som gjør ett formidabelt arbeid med barn, idrett og lokalt kulturliv. 

Vi vil synliggjøre vår lokale tilstedeværelse og nærhet til våre kunder ved å vise samfunnsengasjement og samfunnsansvar - Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Vi vet at det er mange store og små lag og foreninger som gjør ett formidabelt arbeid med barn, idrett og lokalt kulturliv. Uten disse lokale aktørene og de ildsjelene som står bak ville mange lokalsamfunn vært lite attraktive som bosted.

Vi bidrar primært som sponsor for lag og foreninger som baserer sin drift på frivillighet. Herunder de lag og foreninger som selv viser, eller har samfunnsansvar nedfelt som en grunnstein i alle sine aktiviteter.

Vi ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og dekker vårt geografiske nedslagsfelt. Vi søker bredde i våre sponsorater, med ulike idrettsgrener, organisasjoner og kulturliv. Det er en overordnet forutsetning at Signal sine sponsoraktiviteter gjennomføres i tråd med selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

I hovedsak går vår støtte til:

  • Lag og foreninger, med fokus på barneidrett
  • Store og små LAN
  • Større kulturarrangementer i Nord-Norge 

Signal sponser ikke:

  • Klubber, foreninger og arrangementer utenfor Nord-Norge
  • Enkeltpersoner eller private formål
  • Politiske eller religiøse formål
  • Reisevirksomhet

 

Søknad om støtte til LAN

Vi bidrar med høye hastigheter til små og store LAN som arrangeres der hvor vi har fiberbredbånd. Den aktuelle dagen skrur vi opp farten på linjene slik at dere kan få den aller beste online-opplevelsen. 

For spørsmål og/eller søknad; send mail til sponsing@signal.no

 

Søknad om støtte til kulturarrangement i Nord-Norge 

For spørsmål og/eller søknad om fiberbredbånd til kulturarrangement i Nord-Norge, send mail til sponsing@signal.no

 

Søknad om sponsormidler 2018 - søknadsfrist 1. desember 2017

Søknader om sponsorstøtte behandles i etterkant av søknadsfrist 1.desember hvert år. Vi har dessverre ikke mulighet for å behandle sponsor-søknader løpende.

 

I 2015 sponset vi:

Lag og foreninger:

Bodø Bryteklubb 

Bodø Dans og Drill 

B&O.I 

BHK

Bossmo og Ytteren 

Fauske IL /Klungsetmarka

Grønnåsen Idrettslag  

IK Grand 

Innstranden Idrettslag

IK Junkeren  

Valnesfjord I.L.

Åga Idrettslag  

 

Lan: 

MultiLan, Bodø

Diverse Lan 

 

Arrangement

Parkenfestivalen, Bodø

Folk&Fisk, Bodø

Blåfrostfestivalen, Rognan

Buktafestivalen, Tromsø 

Rød snø festivalen, Mo i Rana

NNM i ski, Bodø 

NM i bryting, Fauske

Nordisk mesterskap i bryting, Bodø

Arctic Race, Narvik