skip to Main Content
Kjøp Av Fiberinfrastruktur

Kjøp av fiberinfrastruktur

Bodø Energi og Signal Bredbånd er enige om at Signal Bredbånd kjøper fiberinfrastrukturen til Bodø Energi.

Bodø Energi har de siste 15 årene gjennomført en omfattende utbygging av fibernett i hele Bodø kommune, og leid den ut til Signal Bredbånd. Gjennom dette har bedrifter, offentlige virksomheter, borettslag og private husholdninger fått tilgang til et framtidsrettet fibernett.

Frigjør kapital til elektrifisering av samfunnet

– Det har vært viktig for oss å legge til rette for at samfunnet i Bodø kunne ta del i den digitale utviklingen gjennom denne utbyggingen. Vi mener å ha oppnådd vårt samfunnsansvar på akkurat dette og velger nå å selge fiberen til Signal Bredbånd, sier konsernsjef Arne Juell.

– Etter en strategisk vurdering, hvor vi nå står foran en betydelig elektrifisering av samfunnet, bidrar salget til å frigjøre kapital til nettopp dette, fortsetter han.

– Bodø Energi er en sentral del av løsningen på det grønne skiftet her i Bodø. Overgangen til lavutslippssamfunnet stiller større krav til elektrifisering av alt fra transportsektoren til havbruk. Dette skal vi – og kan vi nå være en del av, avslutter Juell.

Ingen endringer for kunden

– Som en langsiktig tilbyder av bredbånd, tv- og underholdningstjenester gjennom Altibox i Bodø, er vi glade for å overta eierskapet til fiberinfrastrukturen. Samtidig er det viktig å presisere at kundene våre ikke vil merke noen forskjell fra tidligere da vi leide fiberen, sier administrerende direktør Ole-Johnny Johansen i Signal Bredbånd.

Partene er enige om ikke å kommentere salgssummen.

 

Kontaktpunkter

Bodø Energi: Konsernsjef Arne Juell – 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no

Signal Bredbånd: Administrerende direktør Ole-Johnny Johansen – 905 69 006.

ole-johnny.johansen@signal.no

Back To Top