skip to Main Content

Fase 2: Svartlia – oppdatering

Vi forstår det har rådet usikkerhet rundt fiberutbyggingen i Svartlia, og vi beklager at kommunikasjonen fra oss ikke har vært tydelig nok. Uforutsette kostnader utenfor vår kontroll har dukket opp under planlegging, og det viser seg at vi fremdeles mangler kunder for å gjøre utbyggingen økonomisk forsvarlig. Vi har fortsatt intensjon om å realisere fiberutbyggingen, og vi jobber på spreng med å få inn kontraktene. Lykkes vi med det nå i uke 28, kan første spadetak settes allerede i uke 30.

Back To Top