skip to Main Content

Fase 3: Fremdrift i Storvika

De ansatte hos vår grave-entreprenør Trasè AS har ikledd seg stillongs og ullvanter, og er nå godt i gang med gravearbeidene i Storvika.

Frost og tele gjør arbeidet mer tidskrevende enn først antatt, noe som gjør at vi ikke kan garantere at alle de som har bestilt vil få tilgang til sine tjenester før årsskiftet. Vi vil sende ut varsel til hver enkelt husstand når det nærmer seg installasjon – ikke si opp tjenestene du har fra nåværende nett- og TV-leverandør før du har mottatt dette varselet.

Ettersom så mange av beboerne i området vil få inngraving til husvegg i forbindelse med strømprosjektet, så velger vi å gå bort fra egeninnsats i Storvika. Dette betyr at alle de som har bestilt vil få fiberkabelen gravd helt frem til husveggen, og etableringsprisen vil være kr. 1400,-.

 

Back To Top