skip to Main Content

Fase 3: Vanskelige graveforhold

Gravearbeidene går sakte men sikkert fremover i Storvika, men vår grave-entreprenør Trasè AS melder dessverre om utfordrende graveforhold. Ettersom arbeidet skjer i sammenheng med at Nordlandsnett og Bodø kommune skal legge strømkabler, er kravet til grøftedybden annerledes enn hva den normalt er ved fiberutbygging. Dette har medført at vi har støtt på mer steingrunn enn antatt.

Vi ligger bak estimert fremdriftsplan, men vi gjør vårt ytterste for å få levert fiber til beboerne i område så raskt som mulig.

Vi vil sende ut varsel til hver enkelt husstand når det nærmer seg installasjon – ikke si opp tjenestene du har fra nåværende nett- og TV-leverandør før du har mottatt dette varselet. Dersom du har spørsmål kan du alltid kontakte våre dyktige medarbeidere på Signal Kundesenter.

Back To Top