skip to Main Content

Fase 4: Plysjbyen

Vi er nå i gang med innvendige installasjoner i prosjektområdet Plysjbyen, og de fleste som har bestilt vil kobles opp i løpet av februar.

De det gjelder vil i forkant bli kontaktet av montør fra Haneseth AS, slik at nøyaktig tidspunkt for installasjon kan avtales. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

På grunn av manglende gravetillatelse fra en grunneier, er det noen husstander i området vi ikke har fått lagt fiberkabel til. Vi vil fortsette arbeidet med å prøve å å til en avtale, samt se på alternative gravetraseer. De det gjelder skal ha mottatt SMS fra oss, og vil motta ytterligere informasjon så snart dette er avklart.

Hvis det er noe du lurer på så ta gjerne kontakt med vårt Kundesenter, eller kom innom vårt kontor i Bodø.

Back To Top