skip to Main Content

Fase 4: Salhus Øst

Vi er godt igang med den gjenstående gravingen i området, det meste vil bli håndgravd. Samtidig vil vi foreta opprydding og asfaltering der det er ferdig gravd, slik at området fremstår på samme måte som før vi startet med gravearbeidet. Vi beklager de ulemper dette har medført og vi har høyt fokus på å få utført arbeidet så raskt som mulig og forventer å være ferdig til utgangen av mai. For de som har bestilt, men ikke levert ennå, kommer vi tilbake med ny informasjon litt senere på vårparten.

10.januar 2018På grunn av vinter og snø er gravingen midlertidig stoppet. Det er mange som er ferdig installert og vi kobler opp kunder som er ferdig gravd fortløpende. En del av feltet vil ikke bli oppkoblet før våren 2018. De det gjelder har tidligere mottatt et brev med informasjon om dette.

Back To Top