skip to Main Content

Utfall radio-linje i Meløy

Til orientering.

Vi har for tiden et utfall på våre radiolinjer på Meløy som berører områdene Kålpilten, Bolga, Meløysjøen, Engavågen og Vallsjøen.
Feilkilde virker å være Kålpilten radiosite, så utfallet er feilmeldt til vår losjileverandør.
Det foreligger ingen rettetid per tidspunkt.

Oppdatert 11.01 kl 14:00
Feil funnet. Det er en effektbryter i stolpeskap som er slått ut av lynet.
Ny effektbryter er ikke å oppdrive fra grossist før tidligst mandag.

Vi beklager de ulemper dette medfører.

Back To Top