skip to Main Content

Signal Gnist

Signals tildelingsprogram for barne- og ungdomsforeninger

Trenger laget, klubben eller foreningen din en liten gnist for å få fart på stjerneskuddene? Da kan du søke midler fra Signals tildelingsprogram Signal Gnist.

Signal Gnist deler fire ganger i året ut midler til konkrete prosjekter i barne- og ungdomsforeninger opp til 18 år. Midlene er opprettet for å stimulere mangfoldet av organiserte barne- og ungdomsaktiviteter i Nord-Norge. Pengene skal gå til konkrete formål (for eksempel innkjøp av klær og nødvendig utstyr) i regi av laget eller foreningen som søker.

Signal Gnist har søknadsfrist fire ganger i året; 28. februar, 30. mai, 31. august og 30. november.

BETINGELSER

Den som skal søke om midler fra Signal Gnist, må fylle ut og sende inn søknadsskjema via signal.no. Frist for søknad er 28. februar, 30. mai, 31. august og 30. november.

Hvem kan søke om sponsormidler?


Signal Gnist er åpen for barne- og ungdomsforeninger opp til 18 år. Laget, klubben eller foreningen må holde til i Nordland, Troms eller Finnmark og være tilknyttet en offisiell medlemsorganisasjon.

Signal Gnist tildeler ikke midler til reise/tur, enkeltpersoner/privatpersoner eller tiltak i regi av politiske eller religiøse organisasjoner.

Hvor mye kan vi få i støtte?

Summene det kan søkes om er 2.500, 5.000 eller 7.500 per gang. Summen må være i samsvar med formålet det søkes til.

Slik foregår søknadsprosessen

Den som skal søke om midler fra Signal Gnist må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet her på nettsiden vår. Søknadene behandles innen den 15. i påfølgende måned etter endt søknadsfrist – dvs at dersom man ikke har hørt noe innen da, har man ikke fått tilslag på søknaden. Vinnere blir kontaktet via e-post.

Ved opplasting av bilde

Dersom det lastes opp bilde sammen med søknaden (valgfritt), vil dette kunne bli brukt i forbindelse med kommunikasjon av Signal Gnist.

MERK:
 Søknader som sendes via andre kanaler enn nettskjemaet blir sendt i retur med henvisning om å benytte nettskjema på denne siden.

Signal Gnist

Back To Top