skip to Main Content

Fase 3: Toranes

Vi i Signal har brukt vintermånedene på å planlegge og prosjektere fiberutbyggingen på St. Hanshaugen. Det har her blitt avgjort at området Toranes skilles ut fra prosjektet, og behandles som et eget utbyggingsområde.

Vi er nå klare til å bygge den nødvendige infrastrukturen, slik at vi kan føre fiberkabel frem til boligene til de som har bestilt. Gravearbeidet vil utføres av Steffen Flatås AS, og det er estimert at oppstart vil være i begynnelsen av mai.

I forbindelse med fiberutbyggingen vil vi avholde et informasjonsmøte for beboerne på Toranes. På møtet vil vi være representert sammen med både entreprenør og installatør, slik at du kan få svar på de spørsmålene du sitter inne med. Kom innom for en hyggelig prat om eksempelvis Altibox TV- og fiberbredbånd, utbygging, gravetrasé eller installasjoner.

UTBYGGINGSMØTE

Dato: Torsdag 2.mai 2019

Sted: Signal Bredbånd, Fridtjof Nansens gate 6

Tidspunkt: Kom når det passer best for deg mellom kl. 19:00-20:30

For å sikre raskest mulig fremdrift starter vi nå også opp med forhåndsinstallasjoner hos de som har bestilt. Dette innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår gravearbeider før vi får fibersignalet frem til husveggen. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenestene etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når gravearbeidet er ferdigstilt. De det gjelder vil bli kontaktet av montør fra Fotech, slik at nøyaktig tidspunkt for installasjon kan avtales. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Dersom du ikke har bestilt enda, anbefaler vi at du gjør det nå før gravearbeidet påbegynnes. Du kan melde interesse for fiberbredbånd til din husstand her.

Håper vi ser deg på utbyggingsmøtet!

Back To Top