skip to Main Content
nabofiber

Kan jeg få fiber fra Signal?

Fyll ut adresse og postnummer i skjemaet under og få svar på om du kan få fiber fra Signal.

Kan du ikke få fiber akkurat nå?

Vi bygger kontinuerlig ut fibernettet vårt. Utbyggingen blir gjort i geografiske soner og styres av interessen i hvert enkelt nabolag. Når vi bygger fiber i boligområder er vi avhengige av en viss oppslutning for at dette skal være gjennomførbart.

Ønsker du å få fiber dit du bor kan du legge inn din adressen din over og melde interesse.

Jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge ut fiberbredbånd til ditt hjem.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter.

Meld interesse for fiber

Back To Top