skip to Main Content
Kjøp Av Fiberinfrastruktur

Kjøp av fiberinfrastruktur

Bodø Energi og Signal Bredbånd er enige om at Signal Bredbånd kjøper fiberinfrastrukturen til Bodø Energi. Bodø Energi har de siste 15 årene gjennomført en omfattende utbygging av fibernett i hele Bodø kommune, og leid den ut til Signal Bredbånd.…

Les mer
Back To Top