skip to Main Content

Fase 3: Storelva

Vi er kommet godt i gang med gravingen i området Storelva, men er blitt nødt til å midlertidig stoppe det videre arbeidet da Tromsø kommune ikke tillater oss å fortsette gravingen i år. Bakgrunnen for dette er at vi ikke vil kunne reasfaltere vei før vinteren kommer. Denne gravingen over asfaltert vei er nødvendig for å kunne levere til resten av feltet. Vi vil starte opp igjen for fullt så fort som vinter og tele slipper taket i Tromsø.

De som blir berørt at gravestopp og får utsatt sin fiberleveranse til våren/sommeren 2019, vil motta et informasjonsbrev om dette.

For de husstandene hvor arbeidet med å føre fiberkabelen frem til boligen allerede er ferdigstilt, vil oppkoblinger nå skje fortløpende. De det gjelder vil bli kontaktet av montør for å nærmere avtale tidspunkt for den innvendige installasjonen. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Hvis det er noe du lurer på så ta gjerne kontakt med vårt Kundesenter.

05. september 2018: Vi planlegger å starte opp med graving i uke 37/38. Gravearbeidet utføres av Herolf Hansen & Sønn og er beregnet ferdig i oktober/november. I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi beklager dette!

Hvis du fremdeles ikke har bestilt – det er ennå mulighet til dette. For å sikre at du har nok fart og kapasitet på ditt bredbånd, i dag og for fremtiden, trenger vi deg som kunde! Du kan melde din interesse her eller kontakt Kundesenteret om du har spørsmål, tlf.: 754 30 50

Back To Top