skip to Main Content

Fase 1: Igerøy og Grimsøya

Vega kommune har nylig signert en intensjonsavtale om utvidet fiberutbygging i grendene i samarbeid med Signal Bredbånd AS. I den anledning vil vi inviterer til et informasjonsmøte på Igerøy ungdomshus 5.april kl.17.00. Her vil både kommunen og Signal være representert. Vi vil presenterer våre produkter og informere om den videre prosessen. Hjertelig velkommen!

Vi er helt avhengig av at vi får høy oppsluttning i området for at fiberutbyggingen skal bli en realitet. Det er nå du har muligheten – grip den! Kontakt Kundesenteret for bestilling/spørsmål, tlf.nr.: 75 43 05 00. Siste frist for bestilling er fredag 7.april.
Back To Top